Telefony alarmowe

TELEFONY ALARMOWE

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Gminy w Zatorze tel. 33 841 22 15 ;
tel. 33 841 22 15 w. 29 w godz. pracy Urzędu

Policja tel. 33 841 09 97 ; tel. 997

Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA tel. 33 823 08 59 ; tel. 998

POGOTOWIE RATUNKOWE tel. 33 842 22 72 ; tel. 999

POGOTOWIE GAZOWE tel. 992

POGOTOWIE ENERGETYCZNE tel. 991 ; tel. 33841 22 34

POGOTOWIE WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE tel. 33 841 21 51 ;
tel. 33 841 22 28 po godz. pracy

LECZNICE WETERYNARYJNE tel. 33 841 21 60

TELEFONY ALARMOWE POWIAT

STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU ul. Wyspiańskiego 10 tel.: 33 844 96 40
faks: 33 844 96 40

Zarząd Dróg Powiatowych w Oświęcimiu ul. Leszczyńskiej 12 tel.: 33 843 06 22
faks: 33 843 35 93

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2 tel.: 33 847 52 00
faks: 33 847 52 08

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 10
tel.: 33 843 08 59
faks: 33 843 25 52

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Oświęcimiu ul. Nideckiego
26 tel.: 33 843 29 95
faks: 33 843 29 95

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 10
tel.: 33 843 09 28
faks: 33 843 28 29

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu ul. Łukasiewicza 4 tel.: 33 844 47 25 Telekomunikacja Polska S.A. o/Kraków tel.: 12 643 97 30 tel.: 12 643 97 70

Posterunek Energetyczny w Oświęcimiu tel.: 33 842 49 15 faks: 33 847 56 82

Prokuratora Rejonowa w Oświęcimiu ul. Piłsudskiego 10 tel.: 33 842 22 29 faks: 33 842 43 96 Numery Infolinii POT: Infolinia turystyczna – (22) 278 77 77 oraz 801 888 844 dla osób dzwoniących z numerów polskich operatorów

Telefon bezpieczeństwa – 608 599 999 Infolinia jest czynna codziennie (wyłączając święta ustawowo wolne od pracy) w godzinach 8.00-18.00, od 1 czerwca do 30 września w godzinach 8.00-20.00.

Nasi konsultanci obsługują infolinię w języku polskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim.

http://www.pot.gov.pl/ POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

http://www.polska.travel/pl/ NARODOWY PORTAL TURYSTYCZNY