Atrakcje przyrodnicze Doliny Karpia

 

Atrakcje przyrodnicze


1 Kompleksy zatorskich stawów rybnych, o średniowiecznej genezie (Bugaj, Przeręb, Rudze, Laskowa, Spytkowice).
2 Dolina Skawy z pięknymi krajobrazami (Gmina Zator).
3 Aleja lipowa położona na trasie Zator – Oświęcim. Pomnik przyrody (Gmina Zator).
4 Wąwozy lessowe w Laskowej (Gmina Zator).
5 Rezerwat Leśny „Żarki” obejmujący fragment doliny rzeki Wisły porośniętej lasem grądowym (Gmina Przeciszów).
6 Jaz na rzece Skawie w Grodzisku (Gmina Zator).